Insemination med donorsæd

Selve behandlingen

 • Modningen af æg i dine æggestokke følges med ultralydscanninger.
 • Når der er udviklet 1-3 modne ægblærer gives den ægløsende sprøjte.
 • 1½ døgn efter er der ægløsning. På dette tidspunkt foretages insemination af donorsæd i livmoderen.
 • Ved insemination er chancen for graviditet cirka 15-20 % for kvinder under 40 år. Graviditetschancerne er væsentligt lavere for kvinder over 40 år.
 • Behandling i naturlig cyklus.

 • Vi scanner dig første gang på 2.-4. cyklusdag for at se, om alt er i orden. Cyklusdagene regnes fra den første dag i din menstruation, hvor du bløder rigtigt.
 • Fra omkring 10.-12. cyklusdag scanner vi dig cirka hver anden dag for at følge den naturlige modning af en ægblære.
 • Når ægblæren er moden, skal du have en ægløsende sprøjte (Ovitrelle).
 • 12-40 timer efter den ægløsende indsprøjtning foretages insemination af donor-sæd i livmoderen.
 • Hvis du ikke er blevet gravid efter 3 inseminationsforsøg i naturlig cyklus, skifter vi til insemination i stimuleret cyklus.
 • Behandling i simuleret cyklus

 • Du tager medicin for at stimulere æggestokkene til at modne æg.
 • Vi scanner dig første gang på 2.-4. cyklusdag for at se, om alt er i orden. Cyklusdagene regnes fra den første dag i din menstruation, hvor du bløder rigtigt.
 • Fra omkring 10.-12. cyklusdag scanner vi dig cirka hver anden dag for at følge modningen af ægblærerne.
 • Når der er udviklet 1-3 modne ægblærer, skal du have en ægløsende sprøjte (Ovitrelle).
 • 12-40 timer efter den ægløsende indsprøjtning foretages insemination af donor-sæd i livmoderen
 • Medicinsk modning af æg i dine æggestokke

  Ægmodningen stimuleres enten med Pergotime tabletter eller med indsprøjtninger med follikel-stimulerende hormon.


  Pergotime: Fra 3. cyklusdag tager du to Pergotime tabletter dagligt i 5 dage. Du skal altså tage tabletterne på cyklusdagene 3, 4, 5, 6 og 7. Den dag, du begynder at bløde rigtigt, er første cyklusdag.


  Follikelstimulerende hormon: Fra 3. cyklusdag tager du daglige injektioner med follikelstimulerende hormon (Gonal-F, Menopur eller Puregon).

  Æggeløsende sprøjte

  Når der ved skanningen ses 1-3 modne ægblærer, skal du have en indsprøjtning med ægløsende hormon (Ovitrelle) og ægløsningen sker så efter cirka 1½ døgn. Normalt foretager du selv eller din partner indsprøjtningen med Ovitrelle. Det foregår derhjemme om aftenen.

  Donorsæd

  Henvend dig til European Sperm Bank eller Cryos og find den donor, du ønsker. Det er en fordel, hvis du booker sæd, før du begynder på inseminations-behandlingerne.


  Når du ved, hvornår du skal insemineres, skal du bestille sæden. Der skal kun leveres ét strå ad gangen til vores klinik.

 • European Sperm Bank. Bestil ét ”IUI” strå
 • Cryos. Bestil ét IUI-MOT10-strå (eller højere MOT). Vi skal bruge 0,5 ml strå, og strået skal leveres på tøris

 • Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på:

  "Ved udvælgelse af donorer er risiko for videregivelse af arvelige sygdomme, misdannelser m.v. søgt begrænset ved kun at anvende donorer som har oplyst, at de ikke har kendskab til sådanne arverisici i deres slægt, og hvor der af en erfaren sundhedsperson er udspurgt og undersøgt for at belyse dette. Trods disse forsigtighedsregler er enhver arverisiko alligevel ikke udelukket. Hvis barnet mod forventning fejler noget ved fødslen eller i de første leveår, som du får at vide kan være arveligt, er det derfor vigtigt, at du melder tilbage til klinikken eller den sundhedsperson, der har behandlet dig, så der kan tages stilling til, om donor fortsat kan anvendes. Det samme gælder, hvis du får at vide, at det kan dreje sig om smitteoverførsel fra donor-sæd eller donor-æg. Selvom donor er testet fri for overførbare sygdomme, for eksempel HIV og hepatitis, er risikoen aldrig nul"

  Insemination

  12-40 timer efter den ægløsende indsprøjtning foretages insemination af donor-sæd i livmoderen.

  Et tyndt plastikkateter med sæden føres op i livmoderen. Selve inseminationen varer cirka 10 minutter, og gør normalt ikke ondt.

  Graviditetsprøve

  Efter inseminationen udleveres en graviditetsprøve . Den skal anvendes 14 dage efter inseminationen. Det er bedst at bruge den første morgen-urin. Ring eller skriv og fortæl os om prøven var positiv eller negativ.

  Bivirkninger ved medicinen

  Bivirkningerne er som regel milde og forbigående. Det drejer sig først og fremmest om kvalme, brystspænding, hovedpine, hedeture og træthed.


  Ved behandling med Pergotime får enkelte tågesyn og lettere synsforstyrrelser. I så tilfælde skal du holde op med at tage tabletterne.


  Overfølsomhed over for medicinen forekommer meget sjældent. Overfølsomhed kan vise sig i form af forbigående hud-udslet eller åndenød. Hvis du får sådanne symptomer, skal du ophøre med at tage medicinen og kontakte os.

  Tvillinger/trillinger

  Behandlingen resulterer ofte i modning af flere ægblærer på én gang, og der er derfor større risiko for tvillinger eller trillinger end ved en spontan graviditet.

  Aflysning af behandlingen

  Hvis der ved skanningen ses mere end 3 modne ægblærer, AFLYSES behandlingen på grund af risiko for flerfold graviditet. Der gives ikke sprøjte med ægløsningshormon og samleje frarådes.

  Ved graviditet

  Cirka 5-6 uger efter indsprøjtningen med ægløsningshormon bør du komme til en ultralydsskanning for at se, om alt er i orden.

  Før behandlingen

  Lovpligtige prøver (alle kvinder samt deres partnere)

  Sundhedsstyrelsen forlanger, at alle, som skal i fertilitetsbehandling, skal testes for smitsom leverbetændelse (hepatitis) og HIV.

 • Hepatitis B (HBsAg samt anti-HBc)
 • Hepatitis C (anti-HCV)
 • HIV
 • Andre blodprøver

  Du vil som oftest få taget en række hormonprøver. De fleste af disse prøver skal tages på 2.-4. blødningsdag.

  Blodprøve for om du har haft røde hunde (rubella). Hvis blodprøven er negativ, bør du blive vaccineret, og det skal ske senest 3 måneder før, du bliver gravid.

  Undersøgelse af æggelederne

  Passagen gennem æggelederne vurderes ved en ultralyd undersøgelse, hvor æggelederne gennemskylles med væske (læs om undersøgelsen her). Eventuelt foretages i stedet en røntgenundersøgelse med kontrast (HSG).

  Celleprøver fra livmoderhalsen

  Undersøgelsen må højest være tre år gammel.

  Prøve for Chlamydia

  En bakterie der kan være årsag til barnløshed.

  Folinsyre/Gravitamin

  Inden behandlingen bør du være startet på Folinsyre 0,4 mg daglig eller Gravitamin. Gravitamin indeholder det samme som en almindelig vitaminpille plus folinsyre.

  Rygestop

  Hvis du ryger, nedsætter det chancen for graviditet med 40-45%.


  Lovgivning

  Medmoderskab

  Reglerne om medmoderskab er forklaret på Familieretshusets hjemmeside. Husk at Statsforvaltningens blanketter kun er gyldige, hvis de er underskrevet før behandlingen.